ALEGERI STUDENTI 2019

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR şi MASTERANZILOR

Vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 28 octombrie – 11 noiembrie 2019 se vor desfăşura alegerile privind reprezentarea studenţilor în structurile de conducere de la nivelul  universităţii şi al facultăţilor.

La avizierul fiecărei facultăţi sunt afişate posturile vacante şi calendarul de desfăşurare al alegerilor.

 

Consiliul Reprezentanţilor Studenţilor

al Universităţii ,,Athenaeum” din Bucureşti