Anunturi Importante

28.02.2018

În atenţia studenţilor şi masteranzilor

Programările restanțelor pentru examenele din semestrul I anul universitar 2017/2018 vor fi afişate pe site şi la avizierul Universităţii Athenaeum în data de 6 aprilie 2018 după orele 15,00.

Sesiunea de restanțe pentru studiile universitare de licenţă anii I,II, și III va fi în perioada 16.04.2018 – 30.04.2018.
Sesiunea de restanțe pentru studiile universitare de masterat anii I și II va fi în perioada 16.04.2018 – 30.04.2018.

Cursurile în format digital pot fi descărcate de pe site (Biblioteca virtuală).
Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.

 *