Anunturi Importante

În atenţia studenţilor şi masteranzilor

Programările examenelor pentru semestrul al II lea, anul universitar 2017/2018 vor fi afişate pe site şi la avizierul Universităţii Athenaeum în data de 31 mai 2018 după orele 15,00.

Sesiunea de examene pentru studiile universitare de licenţă anii I,II, și III va fi în perioada 04.06.2018 – 23.06.2018.
Sesiunea de examene pentru studiile universitare de masterat anii I și II va fi în perioada 04.06.2018 – 16.06.2018.


Cursurile în format digital pentru semestrul al II lea vor putea fi descărcate de pe site (Biblioteca virtuală).
Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.

New* PRACTICA DE SPECIALITATE SI PROIECTE ECONOMICE