Mesajul Rectorului

 Dragi studenți, 

Creată în urmă cu aproape 27 de ani, Universitatea Athenaeum din Bucureşti, parte componentă a sistemului românesc de învăţământ superior, a parcurs un drum asccendent formând generaţii de studenţii în domeniul economiei şi ştiinţelor administrative, i

Pentru anul universitar 2017 – 2018, oferta educaţională a universităţii răspunde tuturor exigenţelor pentru pregătirea într-o profesie sigură şi oferă şansa realizării ca specialist, cu largă recunoaştere pe piaţa muncii naţionale şi europene.ar absolvenţii ei o reprezintă cu succes în ţară şi pe mapamond.

Condiţiile de învăţare sunt la standarde europene, oferind facilităţile necesare unei temeinice pregătiri teoretice şi practice, iar relaţia student cadru didactic se află într-o continuă perfecţionare, în vederea asigurării unui transfer creativ al informaţiei, experinţei profesionale, a valorilor etice şi morale.

Vă încurajez să deveniţi studenţi ai universităţii noastre şi vă garantez că diploma obţinută vă va fi utilă, iar prin cunoştinţele academice acumulate şi performanţele profesionale obţinute veţi consolida prestigiul Universităţii Athenaeum.

Conf. univ. dr. Daniela Mitran
Rector, Universitatea Athenaeum