oferta cursuri postuniversitare luna decembrie 2020

sigla color

 

 

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, vă invită să participaţi la cursul de pregătire profesională continuă (tip postuniversitar), cu tema:

 

 

    Digitalizarea și securitatea informației în instituțiile publice și mediul de afaceri

 Din tematică:

  1. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale pentru a primi, evalua, stoca, produce şi prezenta informaţii, dar şi pentru a comunica şi a participa în reţele prin intermediul Internetului.
  2. Înţelegerea principiilor şi regulile de bază ale tehnicilor de căutare a datelor cu relevanţă pentru informatica economică.
  3. Abordarea economica eficienta a tehnologiilor informationale si de comunicatie (rezolvarea unor probleme curente economice).
  4. Prezentarea datelor prin diferite forme de rapoarte: PowerPoint, Excel, Blog Web, Site Web.
  5. Cursul facilitează un cadru pentru înțelegerea interdependențelor existente dintre amenințările, riscurile și vulnerabilitățile de natură cibernetică, acestea putȃnd influența mediul internaţional/regional/ naţional/ individual de securitate.
  6. Interpretarea corectă a conceptelor de: cyberdefence, cybersecurity, subliniind dimensiunile diferite ale securităţii cibernetică; evoluția sistemelor de apărare din perspective politice, economice și de securitate individuală/naţională; mecanisme decizionale în contextul abordărilor regionale de securitate în cadrul organizațiilor internaționale, rolul statelor naționale în combaterea ameninţărilor cibernetice.

 

Lector: Conf.univ.dr. Dănuț Simion, specialist cu o vastă experienţă în domeniul IT.

Cursul se efectuează online începând cu luna decembrie 2020.

Certificare: Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Diplomă postuniversitară, 5 puncte credit, certificat de atestare a competenţelor profesionale.

Tariful este 1500 ron.

Documente necesare înscrierii: diploma de licenţă (în original și copie xerox), certificatul de naștere (copie xerox), certificatul de căsătorie (copie xerox), copie carte de identitate.

Plata cursului se efectuează în contul Universităţii Athenaeum RO30RNCB0072060112380001 deschis la BCR sectorul 1.

 

PREŞEDINTE

 

Prof.univ.dr. Emilia Vasile

 

30 DE ANI GARANŢIE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE