Prezentarea Noastra

     Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca institutie particulara de învatamânt superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”.

     Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 25 ani de existenţă, întreaga atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţamântului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii cunoştinţelor mereu în concordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în spaţiul intern, european, internaţional.

     Trebuie să subliniem că garantul calităţii ofertei Universităţii l-a reprezentat un corp profesoral, pe care cu satisfacţie l-am definit întotdeauna de elită, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale economiei, ale managementului, juridice, umaniste, etc. Universitatea are în structura sa două facultăţi: FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Universitatea funcţionează în baza autonomiei universitare, întemeiată pe principiile Constituţiei României, Legii educaţiei naţionale 1/ 2011, precum şi alte reglementări proprii. În reformarea sa în conformitate cu principiile şi cerinţele Procesului Bologna, sistemul de învăţământ din România trece prin transformări majore, mai ales din anul universitar 2005/2006, transformări ce privesc organizarea şi conţinutul, compatibile cu sistemul educaţional european.

     Activitatea didactică din Universitatea ,,Athenaeum” este organizată în paradigma Bologna, programele de studii cuprinzând cele 3 cicluri, Licenţă, Masterat şi chiar Doctorat (în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgovişte). În acest scop se au în vedere: promovarea cooperarii europene în domeniul asigurării calităţii educaţiei; transparenţa şi compatibilitatea studiilor absolvite în universităţile româneşti, în raport cu cele oferite de statele membre ale Uniunii Europene; generalizarea aplicării Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS); adoptarea de măsuri pentru facilitarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice universitare.

     Universitatea dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare, dotată cu un spaţiu modern cu echipamente de ultimă generaţie. Un asemenea tip al învăţământului îl socotim adecvat pieţei „produsului”, respectiv calificărilor şi cu capabilitate de a se menţine în cuplul dinamic de feed-back al celor doi vectori: Universitate – Practică, realizând la cota maximă sinergia sistemului educaţional.

     Relaţii internaţionale - Departamentul Relaţii Internaţionale are în permanenţă în atenţie integrarea europeană, acţiunile departamentului au ca scop cooperarea internaţională care se manifestă sub următoarele aspecte: participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale afilierea la societăţi ştiinţifice internaţionale invitarea de specialişti din străinătate schimburi de cadre didactice şi studenţi participarea la programe de cercetare şi culturale internaţionale Universitatea a participat la evenimente educaţionale la nivel internaţional, a încheiat parteneriate şi a stabilit relaţii de colaborare cu instituţii similare, dintre care amintim:

     INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS, BELGRADE – SERBIA

     CENTRE FOR INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION (CIPPA), BRUXELLES, BELGIA

     L’UNIVERSITE PAUL SABATIER – TOULOUSE 3 - FRANŢA

     HIGH INSTITUTE FOR INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT & PRODUCTION TECHNOLOGY – GHARBIA, EGYPT

     THE HIGHER INSTITUTE FOR COMPUTER SCIENCES AND BUSINESS ADMINISTRATION AL ZARKA - DAMIETTA, EGYPT

     UNIVERSITY OF ROUSSE – BULGARIA

     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

     SZENT ISTVÁN UNIVERSITY - UNGARIA