PROGRAMAREA EXAMENELOR SEM II ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

În atenţia studenţilor studii universitare de licenţă

Programarea examenelor pentru semestrul II anul universitar 2018/2019, va fi afişată pe site şi la avizierul Universităţii Athenaeum în data de 28 mai 2019 după orele 15,00.

Anii I și II

Sesiunea de examene sem II 03 – 23 iunie 2019
Sesiunea de restanțe sem II 24 iunie – 07 iulie  2019

Sesiunea de reexaminări (semI și sem II) 09 – 22 septembrie 2019

 

Anul III

Sesiunea de examene sem II 03 – 23 iunie 2019
Sesiu
nea de restanțe sem II 24 iunie – 30 iunie  2019

Sesiunea de reexaminări (semI și sem II) 01 – 07 iulie 2019

 

În atenţia masteranzilor studii universitare de master

Anul I

Sesiunea de examene sem II 03 – 23 iunie 2019
Sesiunea de restanțe sem II 24 iunie – 07 iulie  2019

Sesiunea de reexaminări (semI și sem II) 09 – 22 septembrie 2019

 

Anul II

Sesiunea de examene sem II 10 – 23 iunie 2019
Sesiunea de restanțe sem II 24 iunie – 30 iunie  2019

Sesiunea de reexaminări (semI și sem II) 01 – 07 iulie 2019

 

Cursurile în format digital pot fi descărcate de pe site din Biblioteca virtuală.
Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.