Programarea restanțelor pentru semestrul I anul universitar 2019/2020

În atenţia studenţilor şi masteranzilor
Programările restanțelor pentru semestrul I anul universitar 2019/2020, vor
fi afişate
pe site şi la avizierul Universităţii Athenaeum în data de 24 aprilie
2020 după orele 15,00.

Sesiunea de restanțe pentru studiile universitare de licenţă 4 – 16 mai 2020
Sesiunea de restanțe pentru studiile universitare de masterat 4 – 16 mai 2020

Cursurile în format digital pot fi descărcate de pe site din Biblioteca virtuală.
Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.