REEXAMINARI SEPTEMBRIE 2019

În atenţia studenţilor şi masteranzilor

Programarea reexaminărilor (semestrul I și II) anul universitar 2018/2019, va fi afişată pe site şi la avizierul

Universităţii Athenaeum în data de 09 septembrie 2019 după orele 15,00.

Sesiunea de reexaminări pentru studiile universitare de licenţă (anii I și II) - 16 – 27 septembrie 2019

Sesiunea de reexaminări pentru studiile universitare de masterat (anul I) - 16 – 27 septembrie 2019

Cursurile în format digital pot fi descărcate de pe site din Biblioteca virtuală.
Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.