Concursuri

UNIVERISTATEA ,,ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI  anunţă scoaterea la concurs în semestrul II al anului universitar 2019-2020, a următoarelor posturi didactice vacante pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr.307, din data de 15.04.2020, după cum urmează:

 

Facultatea de Ştiinţe economice

Departamentul de Ştiinţe Economice

 

Lector universitar, poziția 11, disciplinele: Informatică; Bazle programării; Baze de date; Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: Finanţe; Gestiunea financiară.

Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Asigurări şi reasigurări; Fiscalitate; Pieţe financiare.

Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Auditul intern al instituţiilor publice; Audit intern; Sisteme şi raportări financiare; Contabilitate aprofundată

Lector universitar, poziția 15, disciplinele: Matematici cu aplicații în economie; Econometrie

Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Metodologia elaborării lucrării de licență; Marketing; Mediu european de afaceri; Tehnica negocierilor

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Relații financiare internaționale; Economie europeană; Evaluarea întreprinderii; Strategii investiționale în afaceri; Proiecte economice; Tehnologia informației în administrația publică

Facultatea de Administraţie Publică

Departamentul de Ştiinţe Administrative

 

Lector universitar, poziția 8, disciplinele: Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane; Managementul relaţiilor cu clienţii; Analiza guvernării.Studii de caz; Drept administrativ; Politici publice.

Lector universitar, poziția 9, disciplinele: Economie regională; Planificarea dezvoltării regionale; Statistică economică.

Lector universitar, poziția 10, disciplinele: Demografie şi statistică socială; Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice; Metode de comunicare ale mesajului politic.Rolul mass-mediei.

Asistent universitar, poziția 12, disciplinele: Educație fizică.

 

Perioada de înscriere: 15 mai 202028 iunie 2020

Notă*** Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs, se face personal de către candidați la sediul Universității ,,Athenaeum” din București, strada Giuseppe Garibaldi nr. 2 A, Sector 2, la Secretariatul universităţii, în zilele lucrătoare din perioada de înscriere, între orele 900-1700 , conform calendarului.

 

Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.