Reglementari

Carta Universitara
Carta Universitatii Athenaeum.

 

Coduri

Codul_asigurarii_calitatii.pdf

Codul_de_etica_si_deontologie_profesionala.pdf

Cod studenti drepturi si obligatii.pdf

Ghiduri

Ghid viitor student

Ghid_auditare_interna.pdf

Metodologii

Metodologie recunoastere automata a functiilor didactice.

Metodologie privind recunoasterea diplomei de doctor.

Metodologie_obtinere_credite_activitati_Voluntariat.pdf

Metodologie admitere licenta 2020 2021

Metodologie admitere master 2020 2021

Metodologie_de_organizare_Referendum_Universitar_alegerea_rectorului_UATH.pdf

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de disertatie 2020

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta 2020

Metodologie de concurs privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante.pdf

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica.pdf

Metodologie de org si desf a Referendumului univ la nivelul UATH.pdf

Proceduri

Procedura_Evaluare_Cadre_Didactice_revizuita_2017.pdf

Procedura_evaluare_rezultate_cercetare_stiintifica_cadre_didactice.pdf

Procedura_fundamentare_taxe.pdf

Procedura_monitorizare_absolventi.pdf

Procedura_date_caracter_personal.pdf

Procedura_Consiliere_si_Orientare_in_Cariera.pdf

Procedura_Evaluare_nivel_satisfactie_viata_de_student_in_UATH.pdf

Procedura de evaluare a calitatii personalului didactic si de cercetare

Procedura de examinare si notare online

Regulamente

Regulament_burse_forme_de_sprijin_material_pentru_studenti.pdf

Regulament_de_org_desf_si_finantare_a_activ_de_cercetare_stiintifica.pdf

Regulament_de_organizare_Comisiei_CEAC.pdf

Regulament_de_organizare_si_desfasurare_a_studiilor_universitare_de_licenta_si_master.pdf

Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Bibliotecii_UATH.pdf

Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_etica_a_UATH.pdf

Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Consiliului_de_Administratie_al_UATH.pdf

Regulament de org si functionare a Senatului UATH.pdf

Regulament_evaluare_asig_calitate.pdf

Regulament_functionare_a_UATH.pdf

Regulament_initierea_monitorizarea_evaluare_progrm_studii.pdf

Regulament_intern_al_UATH.pdf

Regulament_planuri_invatamant.pdf

Regulament_privind_activitatea_profesionala_a studentilor_in_ECTS.pdf

Regulament_privind_antiplagiatul.pdf

Regulament_privind_desfasurarea_activitatii_de_tutoriat_in_UATH.pdf

Regulament_privind_evaluarea_calitatii_personalului_didactic_si_de_cercetare.pdf

Regulament_privind_evaluarea_examinarea_si_notarea_stud.pdf

Regulament_privind_organizarea_desfasurarea_si_finalizarea_program_postuniversitare.pdf

Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_Centrului_de_Consiliere_si_Orientare_in_Cariera.pdf

Regulament_privind_perioade_studiu_ERASMUS.pdf

Regulament_progr_stimulare_studenti_performante_inalte_si_a_celor_cu_dificultati_de_invatare.pdf

Regulament_de_organizare_si_desfasurare_a_alegerilor_pentru_structurile_reprezentare_a_studentilor_din_UATH.pdf

Regulament privind organizarea stagiilor de practică licență și masterat

Strategii

Strategia_de_cercetare_stiintifica.pdf

Strategia_institutionala _cresterea_calitatii _UATH.pdf

Arhiva

 Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Senatului_UATH.pdf

Metodologie admitere studii universitare de licenta 2019.pdf

Metodologie admitere studii universitare de master 2019.pdf

Metodologie_privind_organizarea_si_desfasurarea_examenului_de_disertatie.pdf

Metodologie_privind_organizarea_si_desfasurarea_examenului_de_licenta.pdf

Metodologie proprie recunoastere functii didactice 2019.pdf

Carta_Universitatii_Athenaeum.pdf

Ghid_viitor_student.pdf