Studenti Master/Licenta

A D M I T E R E    2017

 

Metodologie admitere licenta 2017

Metodologie admitere master 2017

A D M I T E R E    2016

 

   Înscrie-te acum!

    Condiţii de înscriere

    Perioada de înscriere:

               15 iulie – 30 septembrie 2016

 

Cum poţi să te înscrii?

Pot candida la admitere în învăţământul superior, în ciclul I studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:

 • - Diploma de bacalaureat (original şi copie legalizată);
 • - Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • - Certificatul de căsătorie (copie legalizată);
 • - Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);
 • - 3 fotografii tip Carte de Identitate;
 • - copie Carte de Identitate;
 • - un dosar plic.

 

Taxa de înscriere este de 100 lei.

 • - Condiţii de instruire, de studiu şi cercetare la standarde europene: săli de curs dotate cu echipamente multimedia de ultimă generaţie, acces gratuit la biblioteca universităţii, bibliotecă virtuală, acces gratuit la internet wireless, acces gratuit la sistemul informaţional online EDATA;
 • - Tehnici moderne de predare interactivă, acces la reţeua de colaborare online cu universităţi din România şi din alte state membre UE prin platforma de e-learning;
 • - Laborator performant pentru studierea limbilor moderne;
 • - Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră;
 • - Taxele cele mai reduse;
 • - Tarif redus cu 50%, conform legislaţiei în vigoare, pentru transportul urban şi interurban;
 • - Acces redus cu 50% pentru manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform legislaţiei în vigoare;
 • - Burse de merit;
 • - Succes garantat în carieră susţinut de exemplele oferite de absolvenţii Universităţii;
 • - Programul Erasmus care permite studenţilor interesaţi să studieze şi să efectueze stagii de practică în centre universitare din Europa;
 • - Sprijin acordat studenţilor care vor să urmeze cursuri complementare de formare profesională (http://univath.ro/fundatia_academia_universitara_athenaeum)