Studenti Master/Licenta

 A D M I T E R E    2017

Metodologie admitere licenta 2017

Metodologie admitere master 2017

Cum poţi să te înscrii?

Documentele necesare înscrierii la admitere studii universitare de licenţă sunt următoarele:

- Diploma de bacalaureat (original şi copie);
- Certificatul de naştere (copie);
- Certificatul de căsătorie (copie);
- Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);
- 3 fotografii tip Carte de Identitate;
- copie Carte de Identitate;
- un dosar plic.

Taxa de înscriere este de 125 lei.

Documentele necesare înscrierii la admitere studii universitare de master sunt următoarele:

- Diploma de licenta (original şi copie);
- Certificatul de naştere (copie);
- Certificatul de căsătorie (copie);
- Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);
- 3 fotografii tip Carte de Identitate;
- copie Carte de Identitate;
- un dosar plic.

 Taxa de înscriere este de 150 lei.

- Condiţii de instruire, de studiu şi cercetare la standarde europene: săli de curs dotate cu echipamente multimedia de ultimă generaţie, acces gratuit la biblioteca universităţii, bibliotecă virtuală, acces gratuit la internet    wireless, acces gratuit la sistemul informaţional online EDATA;
- Tehnici moderne de predare interactivă, acces la reţeua de colaborare online cu universităţi din România şi din alte state membre UE prin platforma de e-learning;
- Laborator performant pentru studierea limbilor moderne;
- Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră;
- Taxele cele mai reduse;
- Tarif redus cu 50%, conform legislaţiei în vigoare, pentru transportul urban şi interurban;
- Acces redus cu 50% pentru manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform legislaţiei în vigoare;
- Burse de merit;
- Succes garantat în carieră susţinut de exemplele oferite de absolvenţii Universităţii;
- Programul Erasmus care permite studenţilor interesaţi să studieze şi să efectueze stagii de practică în centre universitare din Europa;