Facultatea de Administratie Publica

FACULTATEA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Mesajul decanului

Facultatea s-a înfiinţat în anul 1998.

Misiunea programului de studii este de a oferii studenţilor posibilitatea de a se dezvolta în cariera managerială a înalţilor funcţionari publici, să devină LIDER şi să înţeleagă misiunea organizaţională, să comunice şi să înţeleagă nevoile comunităţilor pe care le reprezintă.

Competenţe profesionale:

  • Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
  • Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
  • Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
  • Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
  • Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
  • Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient

În conformitate cu procesul Bologna, ciclul I studii universitare de licenţă are o durată de 3 ani, puncte credit 180.

Plan de învățământ