Asigurarea Calitatii

În Universitatea Athenaeum managementul calităţii este bine structurat, ca obiectiv major al comunităţii noastre academice prin strategiile şi acţiunile întreprinse privind calitatea.

Universitatea Athenaeum continuă în permanenţă să-şi îmbunătăţească instrumentele pentru asigurarea şi evaluarea calităţii programelor de studii, a activităţii de cercetare ştiinţifică şi a altor servicii furnizate.