Conducerea Universitatii

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII ,,ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI

FUNCŢIA
NUME ŞI PRENUME
TELEFON
E-MAIL
PREŞEDINTE UNIVERSITATE/
PREŞEDINTE SENAT
Prof.univ.dr. Emilia Vasile
021.230.57.26/38
RECTOR
Conf.univ.dr. Daniela Mitran
021.230.57.26/38
PRORECTOR  
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI  COOPERARE CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
Conf.univ.dr. Nelu Burcea
021.230.57.26/38
DECAN  
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Lect.univ.dr. Radu Gheorghe
021.230.57.26/38
PRODECAN FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Lect.univ.dr. Liliana Manea
021.230.57.26/38
DIRECTOR  
DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE
Lect.univ.dr. Ducu Adrian Matei
021.230.57.26/38
DECAN
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Prof.univ.dr.Eliodor Tanislav
021.230.57.26/38
DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Conf.univ.dr. Brînduşa Radu
021.230.57.26/38
CANCELAR UNIVERSITATE
Conf.univ.dr. Dănuţ Simion
021.230.57.26/38