Anunt 09 ianuarie 2017

Universitatea Athenaeum aduce la cunoștința studenților, masteranzilor și cadrelor didactice, că luni, 9 ianuarie 2017, vor fi reluate cursurile conform structurii anului universitar.