Programările examenelor pentru semestrul II - 2017

În atenţia studenţilor şi masteranzilor
Programările examenelor pentru semestrul al II lea studiile universitare de licenţă / masterat, anul universitar 2016/2017, vor fi afişate pe site şi la avizierul Universităţii Athenaeum marţi 30 mai după orele 15,00.