Despre noi

Evenimentele din decembrie 1989 au creat condiţii pentru democratizarea vieţii sociale, consolidarea statului de drept, privatizarea economică, instaurarea principiului economic pe piaţă, adoptarea unei noi Constituţii şi a unei legislaţii care să promoveze dezvoltarea economiei, integrarea în structurile europene şi euro –atlantice.

Prin sentinţa civilă nr.527/1991 s-au făcut demersurile necesare în vederea legiferării universităţii de către Judecătoria sectorului 1, prin înregistrarea Fundaţiei Academia Universitară Athenaeum, având ca scop învăţământul superior şi cercetare ştiinţifică, recunoscută ca persoană juridică în baza Legii nr.21/1994.

Universitatea Athenaeum a fost înfiinţată şi acreditată prin Legea 135/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 436 din 24.05.2005, care consfinţeşte faptul că Universitatea Athenaeum, este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Eforturile întreprinse de Universitatea Athenaeum pentru asigurarea integrării sale în spaţiul naţional şi europen îi confirmă noi valenţe Universităţii Athenaeum, foarte necesare în condiţiile unei competiţii şi concurenţă accentuată pe piaţa forţei de muncă la nivel naţional şi mondial.

De asemenea, realizarea obiectivelor şi misiunii, va contribui la creşterea prestigiului Universităţii în rândul universităţilor din România, dovedindu-se încă o dată eficienţa ideii de alternativă la învăţământul superior de stat.